Artikeln header bakgrund

Egna resurser - från början till slut

Varje konsultbolag har en egen storslagen formulering av sina kärnvärden. Vi har akkurat någonting mer.

Vi kan med stolthet säga att ett samarbete med oss ger dig den där extra fördelen när du vill utveckla din digitala affär. Det kan vi göra för att vi är det enda företag inom vår bransch som kombinerar en bred produktportfölj med en servicemodell där vi tar ansvar för varje del, från ax till limpa. Det ger oss den flexibilitet, leveranskapacitet och kompetens som krävs för att ge dig konkurrenskraft för lång tid framöver.

Kompetens

Egna resurser - från början till slut

Varje konsultbolag har en egen storslagen formulering av sina kärnvärden. Vi har akkurat någonting mer.

Vi kan med stolthet säga att ett samarbete med oss ger dig den där extra fördelen när du vill utveckla din digitala affär. Det kan vi göra för att vi är det enda företag inom vår bransch som kombinerar en bred produktportfölj med en servicemodell där vi tar ansvar för varje del, från ax till limpa. Det ger oss den flexibilitet, leveranskapacitet och kompetens som krävs för att ge dig konkurrenskraft för lång tid framöver.

Rådgivning

Med mer än 20 års erfarenhet inom digitalisering är Bluestone kvalificerad som rådgivare till alla handelsföretag som önskar att ändra sina processer genom att använda PIM och multikanalverktyg. Vi har genom åren hjälpt företag inom olika branscher (som telekom, byggvaror och detaljhandel) genom processer som har gjort att de har funnit sin unika position i den digitala tidsåldern. Vi bland våra kunder de som omsätter mer än en halv miljard kronor årligen genom sina digitala kanaler.

Genomförande

Vi hjälper våra kunder genom hela projektperioden, från planering och lösningsdesign, till projektgenomföring, test och utrullning. Som kund kommer du under hela kundresan att ha en projektledare, som koordinerar och följer upp projektet från början till slut. Vår projektmodell är optimaliserad för att kunna leverera komplexa digitaliseringsprojekt och vi vågar påstå att ingen levererer bättre eller snabbare.

Drift

Bluestone Digital Commerce Platform är en PIM & Commerce-lösning som är hundra procent molnbaserad. Lösningen körs i AWS och kommunicerar över standardiserade APIer. Det betyder att plattformen alltid är uppdaterad till den senaste versionen, att åtkomsten till miljön (upptid) är extremt tillförlitlig och att vi kan erbjuda en enklare, smartare och snabbare utveckling av handelsfrämjande tjänster än någon annan miljö vi känner till.

Support

Utöver en egen dedikerad projektledare, så har alla Bluestones kunder också tillgång till ett supportteam som svarar på frågor per e-post och telefon. Teamet hanterar akuta ärenden och kan snabbt kalla in extra resurser vid behov. De av våra kunder som är beroende av utvidgat support får tillgång till detta via Bluestones «SLA-team», som övervakar kundlösningen 24/7.